Trích dẫn APA

Hà, T. T. T. (2014). Về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải.

Chicago Style Citation

Hà, Trần Thị Thanh. Về Hậu Quả Pháp Lý Của Xử Lý Kỷ Luật Lao động Theo Hình Thức Sa Thải. 2014.

Trích dẫn MLA

Hà, Trần Thị Thanh. Về Hậu Quả Pháp Lý Của Xử Lý Kỷ Luật Lao động Theo Hình Thức Sa Thải. 2014.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.