Về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải

Trình bày điều 126 BLLĐ sửa đổi năm 2012 và một số quan điểm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động khi sa thải trái pháp luật; kiến nghị bổ sung BLLĐ năm 2012

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Thị Thanh Hà
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20894
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Trình bày điều 126 BLLĐ sửa đổi năm 2012 và một số quan điểm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động khi sa thải trái pháp luật; kiến nghị bổ sung BLLĐ năm 2012