Về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải

Trình bày điều 126 BLLĐ sửa đổi năm 2012 và một số quan điểm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động khi sa thải trái pháp luật; kiến nghị bổ sung BLLĐ năm 2012

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Thị Thanh Hà
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20894
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-20894
recordtype dspace
spelling ir-11742-208942017-09-06T02:30:50Z Về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải Trần Thị Thanh Hà Sa thải Kỷ luật lao động Luật lao động Trình bày điều 126 BLLĐ sửa đổi năm 2012 và một số quan điểm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động khi sa thải trái pháp luật; kiến nghị bổ sung BLLĐ năm 2012 2014 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20894 vie tr. 28-29, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Tạp chí Tòa án nhân dân. Năm 2014. Số 15
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Sa thải
Kỷ luật lao động
Luật lao động
spellingShingle Sa thải
Kỷ luật lao động
Luật lao động
Trần Thị Thanh Hà
Về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải
description Trình bày điều 126 BLLĐ sửa đổi năm 2012 và một số quan điểm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động khi sa thải trái pháp luật; kiến nghị bổ sung BLLĐ năm 2012
author Trần Thị Thanh Hà
author_facet Trần Thị Thanh Hà
author_sort Trần Thị Thanh Hà
title Về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải
title_short Về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải
title_full Về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải
title_fullStr Về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải
title_full_unstemmed Về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải
title_sort về hậu quả pháp lý của xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải
publishDate 2014
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20894
_version_ 1647669702723371008
score 11.259108