Quyết định giám đốc thẩm số 25/2013/KDTM-GĐT ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử vụ án "Tranh chấp hợp đồng tín dụng"

Trình bày tình tiết của vụ án và cơ sở pháp lý cho quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về việc xem xét vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng tín dụng

Lưu vào:
Tác giả chính: Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 2014
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/20916
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!