Báo cáo ve dự kiến bước đầu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu QH thảo luận ở Tổ về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Lưu vào:
Tác giả chính: Bộ Tư pháp
Định dạng: 11-2014
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 11-2
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21005
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!