Bảng so sánh dự thảo luật ban hành văn bản pháp luật với luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (luật năm 2008), luật ban hành quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân (luật 2004)

Lưu vào:
Tác giả chính: Bộ Tư pháp
Định dạng: 10-2014
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 10-2
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21019
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!