Bản sao các văn bản góp ý đối với dự thảo Luật tài nguyên,môi trường biển và hải đảo của các bộ, ngành, địa phương và cá nhân

Lưu vào:
Tác giả chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Định dạng: 10-2014
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 10-2
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21116
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!