Báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu tại Cộng hòa Liên bang Nga và Bê La Rút

Nội dung kết quả thu thập được: Khái quát chung về Cộng hòa Liên bang Nga và Bê La Rút. Về quy trình lập pháp, về cải cách hành chính và quy trình ngân sách; tác động của khủng hoảng tài chính thế giới và một số giải pháp của Cộng hòa Liên bang Nga và Bê...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 7-4-
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21170
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!