Kinh nghiệm xem xét Báo cáo đánh giá tác động trong các dự án luật trình Quốc hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Thư viện Quốc hội
Định dạng: 9-2014
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 9-20
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21428
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!