Thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng là nhiệm vụ duy nhất của Quân đội

Lưu vào:
Xuất bản : QĐND 20-9
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/21797
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!