Trích dẫn APA

(240). Báo Trung Quốc kêu gọi chuẩn bị đánh Philippines. Thanh niên.

Chicago Style Citation

Báo Trung Quốc Kêu Gọi Chuẩn Bị đánh Philippines. Thanh niên, 240.

Trích dẫn MLA

Báo Trung Quốc Kêu Gọi Chuẩn Bị đánh Philippines. Thanh niên, 240.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.