Trích dẫn APA

(250). Hoàn Cầu thời báo: Trung Quốc chủ động gây rối trên biển Đông. Thanh niên.

Chicago Style Citation

Hoàn Cầu Thời Báo: Trung Quốc Chủ động Gây Rối Trên Biển Đông. Thanh niên, 250.

Trích dẫn MLA

Hoàn Cầu Thời Báo: Trung Quốc Chủ động Gây Rối Trên Biển Đông. Thanh niên, 250.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.