Trích dẫn APA

(110). Cựu quan chức ngoại giao Mỹ David Brown: Trung Quốc đang dùng tiểu xảo. Thanh niên.

Chicago Style Citation

Cựu Quan Chức Ngoại Giao Mỹ David Brown: Trung Quốc đang Dùng Tiểu Xảo. Thanh niên, 110.

Trích dẫn MLA

Cựu Quan Chức Ngoại Giao Mỹ David Brown: Trung Quốc đang Dùng Tiểu Xảo. Thanh niên, 110.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.