Gửi nội dung này: Cựu quan chức ngoại giao Mỹ David Brown: Trung Quốc đang dùng tiểu xảo