Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc - Hai bên khẳng định cần có COC ở biển Đông

Lưu vào:
Xuất bản : SGGP 06-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22273
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!