Trích dẫn APA

(060). Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc - Hai bên khẳng định cần có COC ở biển Đông. SGGP.

Chicago Style Citation

Ngoại Trưởng Mỹ Thăm Trung Quốc - Hai Bên Khẳng định Cần Có COC ở Biển Đông. SGGP, 060.

Trích dẫn MLA

Ngoại Trưởng Mỹ Thăm Trung Quốc - Hai Bên Khẳng định Cần Có COC ở Biển Đông. SGGP, 060.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.