Trích dẫn APA

(79). Phải giám sát sâu hơn thuế và phí. Tiền phong.

Chicago Style Citation

Phải Giám Sát Sâu Hơn Thuế Và Phí. Tiền phong, 79.

Trích dẫn MLA

Phải Giám Sát Sâu Hơn Thuế Và Phí. Tiền phong, 79.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.