Vụ báo cáo đánh giá tác động môi trường thủy điện Sông Tranh 2:“Mấy ông ấy liều quá”

Lưu vào:
Xuất bản : Tuổi trẻ TpHCM 28-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22326
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!