Tình trạng xâm hại di tích: Báo động đỏ

Lưu vào:
Xuất bản : SGGP 20-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22332
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!