80 tấm bản đồ cổ khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam

Lưu vào:
Xuất bản : Lao động 15-10-2012
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22355
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!