Trích dẫn APA

(161). Trung Quốc tinh gọn lãnh đạo. Tuổi trẻ.

Chicago Style Citation

Trung Quốc Tinh Gọn Lãnh đạo. Tuổi trẻ, 161.

Trích dẫn MLA

Trung Quốc Tinh Gọn Lãnh đạo. Tuổi trẻ, 161.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.