Trích dẫn APA

(101). Bảo đảm an sinh xã hội là thiết thực phát triển nhân quyền. Nhân dân.

Chicago Style Citation

Bảo đảm an Sinh Xã Hội Là Thiết Thực Phát Triển Nhân Quyền. Nhân dân, 101.

Trích dẫn MLA

Bảo đảm an Sinh Xã Hội Là Thiết Thực Phát Triển Nhân Quyền. Nhân dân, 101.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.