Bảo đảm an sinh xã hội là thiết thực phát triển nhân quyền

Lưu vào:
Xuất bản : Nhân dân 10-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22444
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-22444
recordtype dspace
spelling ir-11742-224442017-09-06T02:30:43Z Bảo đảm an sinh xã hội là thiết thực phát triển nhân quyền An sinh xã hội 10-12-2012 2012 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22444 application/pdf Nhân dân
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
topic An sinh xã hội
spellingShingle An sinh xã hội
Bảo đảm an sinh xã hội là thiết thực phát triển nhân quyền
title Bảo đảm an sinh xã hội là thiết thực phát triển nhân quyền
title_short Bảo đảm an sinh xã hội là thiết thực phát triển nhân quyền
title_full Bảo đảm an sinh xã hội là thiết thực phát triển nhân quyền
title_fullStr Bảo đảm an sinh xã hội là thiết thực phát triển nhân quyền
title_full_unstemmed Bảo đảm an sinh xã hội là thiết thực phát triển nhân quyền
title_sort bảo đảm an sinh xã hội là thiết thực phát triển nhân quyền
publisher Nhân dân
publishDate 10-1
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22444
_version_ 1647670611084836864
score 11.237172