Bộ Công thương đề nghị: Loại tiếp 324 dự án thủy điện nhỏ

Lưu vào:
Xuất bản : Tuổi trẻ Tp. HCm 14-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22449
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!