Hội thảo kinh nghiệm lập hiến: Tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy nhà nước

Lưu vào:
Xuất bản : Công lý 21-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22496
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!