Trích dẫn APA

(211). Hội thảo kinh nghiệm lập hiến: Tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy nhà nước. Công lý.

Chicago Style Citation

Hội Thảo Kinh Nghiệm Lập Hiến: Tạo Cơ Chế Giám Sát Quyền Lực Trong Và Ngoài Bộ Máy Nhà Nước. Công lý, 211.

Trích dẫn MLA

Hội Thảo Kinh Nghiệm Lập Hiến: Tạo Cơ Chế Giám Sát Quyền Lực Trong Và Ngoài Bộ Máy Nhà Nước. Công lý, 211.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.