Hội thảo kinh nghiệm lập hiến: Tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy nhà nước

Lưu vào:
Xuất bản : Công lý 21-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22496
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-22496
recordtype dspace
spelling ir-11742-224962017-09-06T02:30:43Z Hội thảo kinh nghiệm lập hiến: Tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy nhà nước quyền lực 21-12-2012 2012 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22496 application/pdf Công lý
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
topic quyền lực
spellingShingle quyền lực
Hội thảo kinh nghiệm lập hiến: Tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy nhà nước
title Hội thảo kinh nghiệm lập hiến: Tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy nhà nước
title_short Hội thảo kinh nghiệm lập hiến: Tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy nhà nước
title_full Hội thảo kinh nghiệm lập hiến: Tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy nhà nước
title_fullStr Hội thảo kinh nghiệm lập hiến: Tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy nhà nước
title_full_unstemmed Hội thảo kinh nghiệm lập hiến: Tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy nhà nước
title_sort hội thảo kinh nghiệm lập hiến: tạo cơ chế giám sát quyền lực trong và ngoài bộ máy nhà nước
publisher Công lý
publishDate 21-1
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22496
_version_ 1647669616615358464
score 11.138028