Trích dẫn APA

(071). Sloc biển Đông và ngoại giao phao hạm. Bài 2: Ngoại giao pháo hạm kiểu TQ. Pháp luật Tp.HCM.

Chicago Style Citation

Sloc Biển Đông Và Ngoại Giao Phao Hạm. Bài 2: Ngoại Giao Pháo Hạm Kiểu TQ. Pháp luật Tp.HCM, 071.

Trích dẫn MLA

Sloc Biển Đông Và Ngoại Giao Phao Hạm. Bài 2: Ngoại Giao Pháo Hạm Kiểu TQ. Pháp luật Tp.HCM, 071.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.