Trích dẫn APA

(061). Trung Quốc muốn tạo nguyên trạng mới ở biển Đông. Pháp luật Tp. HCM.

Chicago Style Citation

Trung Quốc Muốn Tạo Nguyên Trạng Mới ở Biển Đông. Pháp luật Tp. HCM, 061.

Trích dẫn MLA

Trung Quốc Muốn Tạo Nguyên Trạng Mới ở Biển Đông. Pháp luật Tp. HCM, 061.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.