Trích dẫn APA

(111). Xét, thi công chức: Còn phân cấp, còn tiêu cực ! Lao động thủ đô.

Chicago Style Citation

Xét, Thi Công Chức: Còn Phân Cấp, Còn Tiêu Cực ! Lao động thủ đô, 111.

Trích dẫn MLA

Xét, Thi Công Chức: Còn Phân Cấp, Còn Tiêu Cực ! Lao động thủ đô, 111.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.