Xét, thi công chức: Còn phân cấp, còn tiêu cực !

Lưu vào:
Xuất bản : Lao động thủ đô 11-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22570
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!