Xét, thi công chức: Còn phân cấp, còn tiêu cực !

Lưu vào:
Xuất bản : Lao động thủ đô 11-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22570
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-22570
recordtype dspace
spelling ir-11742-225702017-09-06T02:30:44Z Xét, thi công chức: Còn phân cấp, còn tiêu cực ! thi công chức 11-12-2012 2012 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22570 application/pdf Lao động thủ đô
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
topic thi công chức
spellingShingle thi công chức
Xét, thi công chức: Còn phân cấp, còn tiêu cực !
title Xét, thi công chức: Còn phân cấp, còn tiêu cực !
title_short Xét, thi công chức: Còn phân cấp, còn tiêu cực !
title_full Xét, thi công chức: Còn phân cấp, còn tiêu cực !
title_fullStr Xét, thi công chức: Còn phân cấp, còn tiêu cực !
title_full_unstemmed Xét, thi công chức: Còn phân cấp, còn tiêu cực !
title_sort xét, thi công chức: còn phân cấp, còn tiêu cực !
publisher Lao động thủ đô
publishDate 11-1
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/22570
_version_ 1647669617278058496
score 11.259108