Trích dẫn APA

Thăng, N. (080). Thủy điện Tây Nguyên cuối mùa khô. Nông nghiệp VN.

Chicago Style Citation

Thăng, Nguyễn. Thủy điện Tây Nguyên Cuối Mùa Khô. Nông nghiệp VN, 080.

Trích dẫn MLA

Thăng, Nguyễn. Thủy điện Tây Nguyên Cuối Mùa Khô. Nông nghiệp VN, 080.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.