Trích dẫn APA

(100). Thủy điện vừa xả vừa chờ... mưa. Lao động- Số 104.

Chicago Style Citation

Thủy điện Vừa Xả Vừa Chờ... Mưa. Lao động- Số 104, 100.

Trích dẫn MLA

Thủy điện Vừa Xả Vừa Chờ... Mưa. Lao động- Số 104, 100.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.