Trích dẫn APA

(010). Những “cây xăng quyền lực” trên quốc lộ 20. Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.

Chicago Style Citation

Những “cây Xăng Quyền Lực” Trên Quốc Lộ 20. Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, 010.

Trích dẫn MLA

Những “cây Xăng Quyền Lực” Trên Quốc Lộ 20. Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, 010.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.