Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn: Phải chủ động giảm diện tích đất lúa

Lưu vào:
Xuất bản : Nông thôn
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23102
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!