Tài thao lược của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn qua góc nhìn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lưu vào:
Xuất bản : (LĐ) - Số 195 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23125
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!