Trích dẫn APA

(099). Kê khai tài sản gian dối: Coi chừng mất chức! Pháp luật TP HCM.

Chicago Style Citation

Kê Khai Tài Sản Gian Dối: Coi Chừng Mất Chức! Pháp luật TP HCM, 099.

Trích dẫn MLA

Kê Khai Tài Sản Gian Dối: Coi Chừng Mất Chức! Pháp luật TP HCM, 099.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.