Kê khai tài sản gian dối: Coi chừng mất chức!

Lưu vào:
Xuất bản : Pháp luật TP HCM 09-9
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23253
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-23253
recordtype dspace
spelling ir-11742-232532017-09-06T02:30:44Z Kê khai tài sản gian dối: Coi chừng mất chức! kê khai tài sản mất chức minh bạch tài sản PGS-TS Đặng Ngọc Dinh 09-9-2013 2013 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23253 application/pdf Pháp luật TP HCM
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
topic kê khai tài sản
mất chức
minh bạch tài sản
PGS-TS Đặng Ngọc Dinh
spellingShingle kê khai tài sản
mất chức
minh bạch tài sản
PGS-TS Đặng Ngọc Dinh
Kê khai tài sản gian dối: Coi chừng mất chức!
title Kê khai tài sản gian dối: Coi chừng mất chức!
title_short Kê khai tài sản gian dối: Coi chừng mất chức!
title_full Kê khai tài sản gian dối: Coi chừng mất chức!
title_fullStr Kê khai tài sản gian dối: Coi chừng mất chức!
title_full_unstemmed Kê khai tài sản gian dối: Coi chừng mất chức!
title_sort kê khai tài sản gian dối: coi chừng mất chức!
publisher Pháp luật TP HCM
publishDate 09-9
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23253
_version_ 1647670493219651584
score 11.259108