Trích dẫn APA

(151). Thận trọng khi thu hút vốn đầu tư làm thủy điện nhỏ. SGGP.

Chicago Style Citation

Thận Trọng Khi Thu Hút Vốn đầu Tư Làm Thủy điện Nhỏ. SGGP, 151.

Trích dẫn MLA

Thận Trọng Khi Thu Hút Vốn đầu Tư Làm Thủy điện Nhỏ. SGGP, 151.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.