Trích dẫn APA

(121). Không nước nào được áp dụng luật riêng về biển Đông. Pháp luật TP HCM.

Chicago Style Citation

Không Nước Nào được áp Dụng Luật Riêng Về Biển Đông. Pháp luật TP HCM, 121.

Trích dẫn MLA

Không Nước Nào được áp Dụng Luật Riêng Về Biển Đông. Pháp luật TP HCM, 121.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.