60 năm ngày thành lập viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhiều vấn đề lý luận cần tiếp tục làm sáng tỏ

Lưu vào:
Xuất bản : Tiền phong 03-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23348
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!