Thủy điện ở miền Trung - Tây Nguyên: Lấy nghìn hécta rừng chỉ trồng lại một

Lưu vào:
Xuất bản : Lao động, số 281 04-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23350
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!