Trích dẫn APA

Hòa, N. T. T. (056). Một số ý kiến đánh giá kết quả thực hiện luật Bình đẳng giới và vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới.

Chicago Style Citation

Hòa, Nguyễn Thị Thanh. Một Số ý Kiến đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Luật Bình đẳng Giới Và Vai Trò Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Trong Thúc đẩy Bình đẳng Giới. 056.

Trích dẫn MLA

Hòa, Nguyễn Thị Thanh. Một Số ý Kiến đánh Giá Kết Quả Thực Hiện Luật Bình đẳng Giới Và Vai Trò Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam Trong Thúc đẩy Bình đẳng Giới. 056.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.