Một số ý kiến đánh giá kết quả thực hiện luật Bình đẳng giới và vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Thanh Hòa
Định dạng: 05-6-2013
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 05-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23394
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-23394
recordtype dspace
spelling ir-11742-233942017-09-06T02:30:45Z Một số ý kiến đánh giá kết quả thực hiện luật Bình đẳng giới và vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới Nguyễn Thị Thanh Hòa Bình đẳng giới Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam luật Bình đẳng giới Phát biểu Tọa đàm 05-6-2013 2013 05-6-2013 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23394 Vie pdf application/pdf Ủy ban Các vấn đề xã hội Tọa đàm Đại biểu Quốc hội và 5 năm thực hiện luật Bình đẳng giới tại Hà Nội
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language Vie
topic Bình đẳng giới
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
luật Bình đẳng giới
Phát biểu
Tọa đàm
spellingShingle Bình đẳng giới
Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
luật Bình đẳng giới
Phát biểu
Tọa đàm
Nguyễn Thị Thanh Hòa
Một số ý kiến đánh giá kết quả thực hiện luật Bình đẳng giới và vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới
format 05-6-2013
author Nguyễn Thị Thanh Hòa
author_facet Nguyễn Thị Thanh Hòa
author_sort Nguyễn Thị Thanh Hòa
title Một số ý kiến đánh giá kết quả thực hiện luật Bình đẳng giới và vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới
title_short Một số ý kiến đánh giá kết quả thực hiện luật Bình đẳng giới và vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới
title_full Một số ý kiến đánh giá kết quả thực hiện luật Bình đẳng giới và vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới
title_fullStr Một số ý kiến đánh giá kết quả thực hiện luật Bình đẳng giới và vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới
title_full_unstemmed Một số ý kiến đánh giá kết quả thực hiện luật Bình đẳng giới và vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới
title_sort một số ý kiến đánh giá kết quả thực hiện luật bình đẳng giới và vai trò của hội liên hiệp phụ nữ việt nam trong thúc đẩy bình đẳng giới
publishDate 05-6
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23394
_version_ 1647669631920373760
score 11.259108