Một số ý kiến đánh giá kết quả thực hiện luật Bình đẳng giới và vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Thanh Hòa
Định dạng: 05-6-2013
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 05-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23394
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương