Trích dẫn APA

GD-TN-TN-NĐ, Ủ. b. V. h. (160). Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non.

Chicago Style Citation

GD-TN-TN-NĐ, Ủy ban Văn hóa. Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Giáo Dục Mầm Non. 160.

Trích dẫn MLA

GD-TN-TN-NĐ, Ủy ban Văn hóa. Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Về Giáo Dục Mầm Non. 160.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.