Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban Văn hóa GD-TN-TN-NĐ
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 16-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23408
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-23408
recordtype dspace
spelling ir-11742-234082017-09-06T02:30:46Z Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non Ủy ban Văn hóa GD-TN-TN-NĐ giáo dục mầm non 16-09-2014 2014 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23408 Vie application/pdf
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language Vie
topic giáo dục mầm non
spellingShingle giáo dục mầm non
Ủy ban Văn hóa GD-TN-TN-NĐ
Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non
author Ủy ban Văn hóa GD-TN-TN-NĐ
author_facet Ủy ban Văn hóa GD-TN-TN-NĐ
author_sort Ủy ban Văn hóa GD-TN-TN-NĐ
title Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non
title_short Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non
title_full Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non
title_fullStr Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non
title_full_unstemmed Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non
title_sort văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non
publishDate 16-0
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23408
_version_ 1647670219502518272
score 11.259108