Thực trạng phát triển và quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, những giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý

Lưu vào:
Tác giả chính: TS. Trần Thị Ngọc Trâm
Định dạng: 16-09-2014
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 16-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23426
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!