Khảo sát xã hội học "Đánh giá 5 năm thực hiện luật Bình đẳng giới" (Qua ý kiến người dân và cán bộ cơ sở ở 4 tỉnh, thành)

Lưu vào:
Tác giả chính: Nhóm nghiên cứu Viện Xã hội học
Định dạng: 5-6-2013
Ngôn ngữ:Vie
Xuất bản : 5-6-
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/23450
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!